Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centroplast


U plastenicima Centroplasta se uzgaja ekološki zdrava i prihvatljiva sezonska hrana, zbog čega je potražnja za proizvodima velika.

Centroplast, kao dio sastavni dio kompanije Centrotrans-Eurolines formiran je 2010. godine sa ciljem alternativnog zapošljavanja radnika sa preostalim radnim sposobnostima. Na neiskorištenim prostorima u krugu kompanije izvršeno je pripremanje prostora za izgradnju 14 plastenika.

U tim plastenicima se uzgaja voće i povrće, jer je prepoznata važnost ovog oblika proizvodnje koja je svakako postala najprofitabilnija grana poljoprivrede u svijetu.

Osim toga što se dio proizvoda koristi u vlastite svrhe i u vlastitoj menzi, značajan dio ide i na poljoprivredno tržište. Uspostavljena je saradnja sa nekim velikim tržnim centrima kao i sa malim poljoprivrednicima.

Centroplast predstavlja primjer kako se vlastitim radom, bez traženja pomoći od drugih, mogu naći rješenja za razne probleme i kako se svaki resurs može iskoristiti na odgovarajući način.

Kontakt informacije
Ahmet Hamidović
Tel:+387 33 770-826
Mob:+387 61 345-077
E-mail:a.hamidovic@centrotrans.com
više manje