Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

CENTROTRANS OD DANAS NA NOVIH 10 LINIJA U KANTONU SARAJEVO


Od danas, 18.03.2019. godine kompanija Centrotrans počela je sa redovnim prijevozom putnika na 10 autobuskih linija u Kantonu Sarajevo i to:

- Ekonomska škola – Hum
- Ekonomska škola – Bakarevac
- Ekonomska škola – Obad
- Grbavica – Hrasno
- Garež – Delijaši – Hamzići
- Ilidža – Garež
- Ilidža – Miševići
- Sinanovići – Trnovo
- Ilidža – Šabići – Sinanovići
- Ilidža - Dejčići

Naime, u skladu sa odobrenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Centrotrans je počeo sa redovnim održavanjem navedenih linija. Linije će saobraćati radnim danom i subotom u periodu od 06:00h do 21:00h na svakih pola sata do sat, zavisno od reda vožnje linije.

Nakon brojnih pohvala od strane putnika na kvalitet i način održavanja, na do sada odobrenim i uspostavljenim autobuskim linijama, kompanija Centrotrans ovim činom iskazuje spremnost da i dalje nastavi pružati usluge u javnom gradsko – prigradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo.