Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

INFO BUS MART 2014

Tema: Centrotrans-Eurolines učestvovao na drugom Sajmu studentskih poslova

„Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu." - Mahatma Ghandy

Dana 25. aprila, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održan je drugi Sajam studentskih poslova. Ovaj Sajam je projekat koji je pokrenuo Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu sa ciljem da studente upozna sa poslovnim svijetom kako bi lakše pronašli željeno zaposlenje.

Studentima su bila ponuđena sezonska i stalna zaposlenja, volonterski angažmani i prakse, a održani su i seminari o temi volontiranja i kvalifacijskog okvira, simulacija intervjua, kao i edukacije o temi "Kako se ponašati na intervjuu za posao" i "Kako napisati sopstveni CV".Iako je planirano da se održi na vanjskom prostoru, na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović, Sajam je zbog kiše premješten u aulu Ekonomskog fakulteta....

Više o ovome pročitajte u Info Busu broj 106 koji uskoro izlazi iz štampe, a bit će u elektronskoj formi objavljen na našim stranicama...