Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

OBAVIJEST DIONIČARIMA DRUŠTVA


U skladu sa članom 27. stav (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) ciljno društvo Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, adresa: Kurta Schorka br. 14, Sarajevo obavještava vas da je zaprimilo objavljenu ponudu za preuzimanje društva od strane ponuđača Sejari d.o.o. Sarajevo.

Ponuda je objavljena u sredstvima javnog informisanja dana 24.07.2019. godine i to u «Oslobođenje« i «Dnevni Avaz«.

Dana,  24.07.2019. godine

UPRAVA DRUŠTVA


- OBJAVA PONUDE - OSLOBOĐENJE
- OBJAVA PONUDE - DNEVNI AVAZ
- NALOG ZA PRIHVATANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE