Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

OBAVIJEST za dioničare Centrotrans-Eurolines d.d.


OBAVIJEST

Obavještavaju se učesnici X Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 23.12.2016. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., Sarajevo, ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 25.01.2017. godine.

Datum, 24.01.2017. godine


Predsjednik Skupštine
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed