Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Od ponedjeljka 05.11. Centrotrans počinje redovan prijevoz na 11 linija u općini Stari Grad!
U povodu početka održavanja redovnih minibuskih linija na području općine Stari Grad, upriličena  je Press konferencija kompanije Centrotrans. Tom prilikom, menadžment kompanije Centrotrans istaknuo je da linije uspostavlja na osnovu zahtjeva stanovnika općine Stari Grad, odluka Općinskog vijeća, te Rješenja nadležnog kantonalnog i federalnog Ministarstva saobraćaja.

Naime, nakon godina neredovnog održavanja javnog prijevoza putnika, te nalaza inspektora Uprave za inspekcijske poslove KS, preduzeću KJKP Gras koje je bilo nosilac linija Rješenjem nadležnog Ministarstva saobraćaja KS, brisano je ukupno 23 linije što je potvrdilo i Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH.Redovan minibuski saobraćaj na području ove općine biće uspostavljen zbog potreba građana i stanovnika koji su dovedeni u nezavidan položaj. Centrotrans, kao društveno odgovorna kompanija i ovlašteni prijevoznik koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove,  te sa raspoloživim voznim parkom donio je odluku da uspostavi redovan minibuski saobraćaj na području Općine Stari Grad.

Resursi koje Centrotrans angažuje za održavanje minibuskih linija na području općine Stari Grad su slijedeći:
- 17 minibuseva, od toga 10 potpuno novih minubuseva ISUZU NovoCiti
- 30 novozaposlenih vozača.

Od početka ove godine, načelnik Općine Stari grad g-din Hadžibajrić sa svojim saradnicima u saradnji sa službama i Općinskim vijećem, uložio je maksimalne napore da se građanima obezbijedi  redovan prijevoz. Prvi korak je urađen kada je uspostavljen prijevoz na linijama Latinska ćuprija – Mahmutovac i Vijećnica – Faletići. Rezultati i zadovoljstvo građana evidentni su i od strane vijećnika okarakterisani kao način kako treba rješavati prijevozne potrebe građana. Nastavak je uspostava redovnog prijevoza i na slijedećim linijama:

1. Park – Hrastovi II
2. Baščaršija – Mihrivode
3. Vijećnica – Brusulje
4. Baščaršija – Sedrenik
5. Latinska Ćuprija  - Hošin brijeg
6. Baščaršija – Vratnik
7. Latinska Ćuprija – Komatin
8. Park – Mrkovići
9. Latinska Ćuprija  – Jarčedoli
10. Vijećnica -  Donje Hladivode – Gornji Faletići
11. Latinska Ćuprija – Mahmutovac

Autobusi kojima će biti održavan redovan minibuski saobraćaj, na početku školske 2018/2019 godine, su promovisana su građanima općine Stari Grad.

Napominjemo da kompanija Centrotrans već dugi niz godina obavlja prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, a sve na osnovu Odluka Skupštine grada Sarajeva iz 1990. i 1991. godine kojom je Centrotransu povjerena komunalna djelatnost prijevoza putnika.

Red vožnje minibuskih linija na području općine Stari Grad koje će servisirati Centrotrans nalazi se u prilogu.