Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Poziv i materijali za VIII Skupštinu Društva


Na osnovu člana 246. točka 4. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/099 i 23/09 i 75/13),  člana 53. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima KVP FBiH,  i člana 24. stav 7. točka 4. Statuta Društva, Skupština Centrotrans - Eurolines d.d., na VIII zasjedanju održanom dana 16.04.2015. godine,  donijela je sljedeću:

Prijedlog

ODLUKU

o rasporedu ostvarene sveobuhvatne neto dobiti Društva
po Završnom računu za 2014 godinu


1. Ostvarena sveobuhvatna neto dobit Društva po završnom računu za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine, iznosi:

489.188,26 KM

2. Ostvarena sveobuhvatna neto dobit Društva u 2014. godini, iz tačke 1. ove odluke raspoređuje se u Fond obaveznih rezervi Društva.

3. Sastavni dio odluke čini Godišnji obračun Društva za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za provođenje iste, ovlašćuje se Uprava  Društva  (direktor)  i nadležne stručne službe.


Dostaviti:
- Skupštini Društva
- Nadzorni odbor
- Generalni direktor
- Sekretar Društva
- Arhiva Skupštine
- a/a

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA

Poziv i materijali za VIII Skupštinu Društva (PDF)