Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Unicredit u posjeti Centrotransu
Na prijedlog Unicredit banke, početkom oktobra, održan sastanak sa predstavnicima Centrotrans Eurolinesa. Sastanku je u ime Unicredit banke prisustvovao je gospodin Dalibor Čubela sa članovima Uprave banke Igorom Bilandžijom i Jasminom Pečenkovićem, dok su domaćini bili generalni direktor naše kompanije Safudin Čengić i članovi Uprave Centrotransa.

Na sastanku su predstavnici Unicredit banke izrazili zadovoljstvo sa dosadašnjom saradnjom, potencirajući da Centrotrans predstavlja VIP klijenta za njih i da u skladu s time nastoje da obezb1ijede najpovoljnije uslove koji su mogući u trenutnim uslovima, te bi željeli da prošire saradnju i u drugim dijelovima poslovnih aktivnosti. Također, cijeneći našu saradnju kao i odnos koji Centrotrans ima prema banci, kooperativnost i uredno izmirenje preuzetih ugovorenih obaveza, nastoje da i kroz svaku ukazanu mogućnost dokažu status koji mi uživamo u njihovoj banci.

S ciljem da se dosadašnja saradnja podigne na viši nivo zaključeno je da se djelokrug može proširiti na već postojeće usluge Centrotransa koje bi ubuduće Unicredit banka naručivala samo od naše kompanije, a to obuhvata vanlinijski prevoz, avio karte i aranžmane.

S druge strane i Unicredit je vidio mogućnost približavanja svojih usluga i proizvoda krajnjim korisnicima putem Centrotransovih prodajnih mjesta, konkretno postavljanjem bankomata u prostorijama turističkih agencija Centrotoursa.

Jedan od prijedloga tokom sastanka je bio i prodaja Centrotransovih karata putem bankomata Unicredit banke što bi bio pozitivan iskorak za obje kompanije. Ovaj vid saradnje znatno bi pojačao prodajnu mrežu Centrotransa i dodatno olakšao kupovinu autobuskih karata velikom broju putnika, a koji su ujedno i klijenti banke.

Sljedeći sastanak na operativnom nivou bi trebao biti prvi korak ka jasnom definisanju ciljeva, obaveza i same realizacije saradnje ove dvije kompanije.  

Na sastanku je dodatno istaknuto da Unicredit banka predstavlja lidera na bankarskom tržištu isto kao što Centrotrans predstavlja lidera u djelatnosti javnog prijevoza putnika i turizma.

Podsjećamo, Unicredit banka je dugogodišnji partner kompaniji Centrotrans, a dosadašnji dobri poslovni odnosi i uspješna saradnja, dodatno su učvršćeni dodjelom Velike plakete Unikredit banci, povodom obilježavanja Dana Centrotransa.